skolhälsovård

Jag och vi samtalsterapi arbetar med  struktur förändringar som leder till ökad måluppfyllelse i skolan och ett ökat välmående hos elever. Jag och vi samtalsterapi jobbar med att öka kunskapen om barns sätt att reagera på sin omgivning och hur du som vuxen kan skapa hälsofrämjande strukturer och relationer till barnet.

 

Vi vänder oss till skolor i behov av att utveckla sin skolhälsovård eller som vill komplettera sin skolhälsovård med olika stödinsatser.

Tjänster

Behovsanalys:

För dig som är osäker på vilken typ av förändring som behövs eller exakt vad problemet är. Behovsanalys kan innebära ett inledande samtal eller ett fördjupat kartläggningsarbete.  Därefter föreslås och planeras lämpligt utvecklingsarbete. 

Konsultation för rektor och personal

För dig som har  frågor och önskar rådgivning kring ett redan pågående utveklingsarbete eller som behöver hjälp att utforma en handlingsplan eller åtgärd för att hantera ett uppkommet problem. 

Handledning för rektor och personal

För dig som behöver hitta fler, eller andra lösningar på ett problem för att komma vidare mot ett organisatoriskt mål. Vid handledning deltar de som är berörda av ett problem och har möjlighet att bidra till en lösning. Handledning är ett sätt att både  utveckla, - och utvärdera verksamhetens resultat och upplevd hälsa hos elever och personal.  Handledning är även ett verktyg för att stärka gruppens professionalitet och utveckla verksamheten. 

 

Föreläsningar

  • Vanliga krisreaktioner  hos barn: Så känner du igen reaktionerna och bemöter barnet.

  • Känsloreglering hos barn: Hur gör man och varför är det viktigt för att nå skolmålen?

Kostnad

Kontakta mig för skräddarsydd offert eller om du vill veta med om mitt tjänsteutbud. 

Kontakt

Sara Edsman

Socionom och samtalsterapeut

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Instagram

© 2020 av Sara Edsman