skolhälsovård

Jag och vi samtalsterapi hjälper skolor att öka kunskapen om barns utveckling och beteenden. Jag och vi samtalsterapi arbetar med skolhälsovård utifrån två viktiga grundstenar; måluppfyllelse och relationer. Tillsammans skapar vi hälsofrämjande strukturer och relationer till barnet.

 

Jag och vi samtalsterapi  vänder sig även  till skolor som vill komplettera sin skolhälsovård med kurativa insatser och stödåtgärder.

Tjänster

Behovsanalys:

För dig som är osäker på vilken typ av förändring som behövs eller exakt vad problemet är. Behovsanalys kan innebära ett inledande samtal eller ett fördjupat kartläggningsarbete.  Därefter föreslås och planeras lämpligt utvecklingsarbete. 

Konsultation för rektor och personal

För dig som har  frågor och önskar rådgivning kring ett redan pågående elevärende eller utvecklingsarbete, och  som behöver hjälp att utforma en handlingsplan för att hantera eller förebygga ett problem. 

Handledning för rektor och personal

För dig som behöver hitta fler, eller andra lösningar på ett problem för att komma vidare mot ett organisatoriskt mål. Vid handledning deltar de som är berörda av ett problem och har möjlighet att bidra till en lösning. Handledning är ett sätt att både  utveckla, - och utvärdera verksamhetens resultat och hälso upplevelse hos elever och personal.  Handledning är även ett verktyg för att stärka gruppens professionalitet och utveckla verksamheten. 

 

Föreläsningar

  • Vad är skillnaden mellan kris och diagnos? Så känner du igen krisreaktioner och bemöter barnet.

  • Känsloreglering hos barn: Hur gör man och varför är det viktigt för att nå skolmålen?

Kostnad

Kontakta mig för skräddarsydd offert eller om du vill veta med om mitt tjänsteutbud inom skolhälsovård.

Image by Aaron Burden
Image by Ben Wicks