Ommig

Erfarenhet

Efter 10 år i branschen öppnade jag min egen mottagning med inriktning barn och familj här i Norrköping. Jag har en lång erfarenhet av att jobba med olika typer av förändringsprocesser tillsammans med barn och vuxna.  Både att initiera förändring och hjälpa människor att hantera ofrivilliga förändringar, för att komma framåt med bibehållen och förbättrad hälsa.

Arbetssätt

Mitt arbetsätt grundar sig på en psykodynamisk och systemteoretisk bas.  Jag tar hänsyn till relationella faktorer såväl psykologiska faktorer i arbete med din utveckling och hälsa . Många gånger upprepas tidigare relationsmönster och livsval som kan vara en grund till dålig hälsa eller god hälsa. Din möjlighet till förändring och identitetsutveckling påverkas alltså både av din relationella miljö, psykologiska faktorer, och så klart vem du är.

 

Vad är skillnaden mellan hur jag jobbar och kognitiv beteendeterapi (KBT)?  

Förenklat innebär KBT att individen själv, barn som vuxen, kan förändra sin situation genom att förändra sitt beteende, tankesätt eller känslor om situationen. KBT grundar sig på inlärningsteori och tar inte hänsyn till, eller försöker klargöra sådant som är omedvetet för individen men kan ha en avgörande inverkan i individens liv.

Utbildning

Jag är utbildad socionom och specialiserad på barn och familj samt vidareutbildad till system terapeut -familjeterapeut. Utöver detta är jag utbildad i trauman och kriser, basal kroppskännedom och motiverande samtal (MI).

 

På Jag och vi samtalsterapi arbetar vi tillsammans för att skapa meningsfulla förändringar och ökad hälsoupplevelse. Du eller Ni behöver inte  på förhand veta vad problemet är eller vad som skulle hjälpa – tillsammans klargör vi behov och utformar samtalen därefter!

Image by Green Chameleon
Image by Aliis Sinisalu
Image by Juan Cruz Mountford