privatperson

pARTERAPI

SAMTALSTERAPI

cOACHNING 

kOSTNAD

Du kanske har blivit förälder för första gången eller träffat en ny partner, och det är svårt att balansera mellan alla krav i vardagen. Du söker för att du oroar dig för ditt barn eller för att det uppstår konflikter i familjen som aldrig reds ut. I familjeterapin tittar vi på hur familjen tillsammans kan göra det bättre. När alla påverkas av problemet är också alla en del av lösningen. Vilka som räknas till familj kan vara olika för olika familjer, jag utgår ifrån era förutsättningar. Barn deltar i samtalen med samtycke från vårdnadshavare och från 8 års ålder.
 

 

Parterapi är till för er som som går igenom en stor livsförändring, eller  har svårt att få tid till parrelationen när föräldraskap, arbete och annat tar tid och engagemang. Som par kan ni ha olika förväntningar på varandra och vardagsliv, eller så grälar ni om samma saker utan att komma närmare en lösning. Familjeliv, ekonomi, arbete, svek och svårigheter att förstå varandra och komma överens är några vanliga orsaker till att söka hjälp. Parterapin kan underlätta för paret att närma sig varandra och utveckla parrelationen, eller vara ett stöd till att avsluta den.

Samtalsterapi är till för dig som önskar att att livet vore annorlunda, eller som vill tycka bättre om dig själv. Du kanske  känner dig stressad och vilsen, eller har förlorat något betydelsefullt. Du är angelägen om att förstå dig själv och ditt ursprung bättre och vill kunna säga ja, eller nej i olika sammanhang.

 

Kris, sömnsvårigheter, ångest, depression, smärta och utmattning är några vanliga orsaker till att söka samtalsterapi. I samtalen söker vi nya vägar till självförståelse och läkning för att kunna öppna upp för fler livsmöjligheter.

För dig som  kämpar med att lägga om din livsstil, eller våga dig på något nytt i livet, men stöter på samma hinder hela tiden. Coachning är ett sätt att klargöra dina kompetenser och komma närmare dina mål.

Samtalsterapi & coachning 45 min 900 kr 

Familjeterapi & parterapi 60 min 1400 kr 

Samtalsterapi med fokus på stresshantering kan du betala med ditt friskvårdsbidrag. Betala direkt via Wellnet eller ActiWay. 

Familjerådgivning & fAMILJETERAPI

Image by Daiga Ellaby
Image by Kristina Litvjak
Up Blue Stairs