fÖRETAG

Behovsanalys:

För dig som är osäker på vilken typ av förändring som behövs eller exakt vad problemet är. Behovsanalys kan innebära ett inledande samtal eller ett fördjupat kartläggningsarbete.  Därefter föreslås och planeras lämpligt utvecklingsarbete.

Konsultation för chef och medarbetare

För dig som har  frågor och önskar rådgivning kring ett redan pågående utvecklingsarbete.  Även för dig  som behöver hjälp att utforma en handlingsplan eller åtgärd för att hantera ett uppkommet problem eller en kris. 

Handledning för chef och medarbetare

För dig behöver hitta fler, eller andra lösningar på ett problem för att komma vidare mot ett organisatoriskt mål. Vid handledning deltar de som är berörda av problemet och har möjlighet att bidra till en lösning. Handledning är ett sätt att både  utveckla, - och utvärdera verksamhetens resultat och upplevd hälsa hos medarbetare.  

Föreläsningar

  • Kris och utveckling på arbetsplatsen- hur tar man sig från kris till utveckling?

  • Vanliga krisreaktioner på arbetsplatsen och krisens olika faser. 

  • Roller på arbetsplatsen- när uppstår behov av en syndabock och varför är det viktigt att ändra på roller?

Kostnad

Kontakta mig för skräddarsydd offert eller om du vill veta mer kring mitt tjänsteutbud inom företagshälsovård och organisationsutveckling. 

 

Tjänster

Kontakt

Sara Edsman

Socionom och samtalsterapeut

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Instagram

© 2020 av Sara Edsman